Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати icon

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати

Реклама:Скачати 254.47 Kb.
НазваСклади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати
Дата конвертації27.11.2012
Розмір254.47 Kb.
ТипДокументи
джерело

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010 – 2011 навчальний рік

8 клас

Українська мова


І. Уяви, що ти повернувся (-лася) з далекого міста чи країни, де відпочивала твоя сім’я. Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати (обсяг – до 2-х сторінок), використавши в структурі тексту по кілька прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння та односкладних речень. Познач ці мовні одиниці хвилястою лінією (10 балів).


ІІ. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (6 балів).

 1. Зроби звуковий запис поданих слів.

Голубка, перенісся, рюкзак, трудиться, низько, щільність, дьогтьовтй, підказка, сяяння.

 1. До поданих слів добери синоніми, утворивши синонімічний ряд, підкресли ключове слово.

Радісний, пестити, прикрашати, гарний.

 1. До кожного з іменників добери виражене прикметником означення. Утворені словосполучення запиши. Назви, до якого словника потрібно звернутися в разі утруднення з визначенням роду.

Рукопис, туш, собака, степ, шампунь, магістраль, Сибір.

 1. Від поданих іменників утвори і запиши початкову форму присвійних прикметників. Виділи в них суфікси.

Мама, матуся, Марина, Марися, Марія, донька, дочка, муха, лелека, вовк, лисиця.

 1. Від числівника 5 698 утвори форми родового, давального та орудного відмінків, запиши їх.

 2. Назви особливості відмінювання особових займенників, ілюструй їх прикладами.


ІІІ. Пошир подані речення другорядними членами. В одне з речень введи порівняльний зворот, а в інше – однорідні члени речення, що поєднані сполучником або (1 бал).

Зустріч була несподіваною. Дитина прагне пізнати світ. Змінився сад.


ІV. Запиши речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зроби синтаксичний розбір третього речення, вказавши над кожним словом частину мови і підкресливши його як член речення. Охарактеризуй цю синтаксичну конструкцію (3 бали).

Мудрість це розум поєднаний із добротою. Розум без доброти лукавство. Лукавство ж поступово чахне й неодмінно рано чи пізно обертається проти самого хитруна. Мудрість дає людині добре ім’я міцне щастя а також спокійне сумління яке на старість коштовніше за все.


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010 – 2011 навчальний рік

8 клас

Українська література


І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) за вивченими творами усної народної творчості, давньої української літератури чи поетичними творами Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, В.Сосюри та інших письменників на тему «Книги – мов ріки, які наповнюють увесь світ, це джерела мудрості… Ми ними втішаємося у печалі, вони – узда для тіла і душі…» (12 балів).


ІІ. Дай стислі відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (3 бали).


 1. Які особливості має силабо-тонічне віршування? Відповідь ілюструй прикладами із вивчених напам’ять творів Т.Шевченка.

 2. Які проблеми і мотиви порушено в творі «Давня казка» Лесі Українки?

 3. У яких творах музичного та образотворчого мистецтва, що розглядалися на уроках української літератури, порушено такі ж теми, як і в українських народних думах?ІІІ. Напиши відгук (обсяг – не менше 1-ї сторінки) на нещодавно самостійно прочитаний твір. Прокоментуй його жанрову своєрідність, ідейно-художні особливості, порушені в ньому морально-етичні проблеми (5 балів).Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010-2011 навчальний рік

9 клас

Українська мова


І. Напиши твір-роздум за поданим початком з елементами діалогу (обсяг - до 2-х сторінок), використавши в структурі тексту по кілька складносурядних та складнопідрядних речення. Познач ці речення хвилястою лінією (10 балів).

Був кінець січня, новорічні свята лишилися позаду, але про них нагадували звалища ялинок, що виднілися де-не-де на вулиці. Зовсім недавно ці деревця сяяли різнобарвними вогниками, дивували іграшками, а тепер, викинуті на звалища із залишками серпантину та гірлянд, мають безглуздий і жалюгідний вигляд...


ІІ. Виконай завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (6 балів).

 1. До поданих слів добери спільнокореневі збірні іменники і запиши їх парами.

Колоски, листки, птахи, камені, ворони, жінки, студенти, діти.

 1. З поданих речень випиши прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння. За необхідності, виправ допущені помилки.

Добре ім’я дорожче за велике багатство, а доброзичливість більш цінніша за срібло і золото. Для того, хто деревце посадив, земля стає і близькіша, і рідніша. Минає вічність, як тимчасовість, закон самий високий у серці – Совість.

 1. Які особливості відмінювання зворотного займенника себе?

 2. Від числівника 8 547 утвори форми родового, давального та орудного відмінків, запиши їх.

 3. Запиши речення, утворивши від поданих у дужках дієслів дієприслівники недоконаного виду.

(Звіритися) на море, ти перестаєш належати собі. І раптом розхвилюєшся в тривозі, (відчути) теплий подих вітерцю. (Підняти) на щоглі вітрило нове, до синього моря хмаринка пливе. І світилися хмари, (здійнятися) наметами.

 1. Випиши, знявши риски, прислівники, які пишуться через дефіс.

По/християнському, пліч/о/пліч, на/двоє, у/досвіта, всього/на/всього, на/швидку/руч, куди/небудь, по/козацьки, далеко/далеко, як/не/як, хоч/не/хоч, на/в/перейми, босо/ніж.


ІІІ. Склади і запиши 5 речень зі словом радіти, так щоб це слово виконувало функції підмета, присудка, додатка, означення і обставини. Підкресли це слово як член речення (1 бал).

ІV. Запиши речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зроби синтаксичний розбір (підкресли члени речення, надпиши над кожним словом назву частини мови, дай загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням), побудуй структурну схему (3 бали).

То збоку вітер підкрадеться хитрою лисичкою то на якусь мить він угамується і прокотивши світло-зелену хвильку по траві вляжеться підігнувши пухкого хвоста й лише зрідка вдарить тим довгим хвостом то по споришеві то по клумбі.


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010-2011 навчальний рік

9 клас

Українська література


І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) за вивченими творами усної народної творчості, давньої та нової української літератури на тему «Тільки той щасливий, хто любов’ю сяє» (12 балів).


ІІ. Дай відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (3 бали).

 1. Назви жанрові особливості «Енеїди» І.Котляревського. Поясни специфіку його вірша.

 2. У чому заслуга Григорія Сковороди в процесі становлення в українській літературі жанру байки? Які теми порушував у цих творах письменник?

 3. У яких творах музичного та образотворчого мистецтва, що розглядалися на уроках української літератури, порушено такі ж теми, як і в «Енеїді» та «Наталці Полтавці» І.Котляревського, «Марусі» чи «Конотопській відьмі» Г.Квітки-Основ’яненка, українських романтичних поезіях?


ІІІ. Напиши відгук (обсяг – не менше 1-ї сторінки) на один із творів нової української літератури. Прокоментуй жанрову своєрідність твору, ідейно-художні особливості, порушені морально-етичні проблеми (5 балів).


Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010-2011 навчальний рік

10 клас

Українська мова


І. Поміркуй над словами «Кожна людина може стати видатною». Напиши твір (обсяг – до 3-х сторінок), використавши приклад з художньої літератури та історичний факт (10 балів).


ІІ. Випиши усі словосполучення, вибери з-поміж них дієслівне і зроби синтаксичний розбір, зазначивши морфологічні ознаки частин мови (1,5 бала).

Цікава розповідь, зарубати на носі, ліси і гори, сукня рожева, сестра уміє шити, сонце світить, понад берегом, настав липень, тихо співати, буду пам’ятати, навіть ти, кращий від усіх, четвертий від початку, нехай іде, говорити пошепки, народ-богатир, твій голос, промерз до кісток, відліт птахів, вимитий дощем, обсипаючи промінням.


ІІІ. Виправ, за потреби, помилки у сполученнях слів і запиши їх (1,5 бала).

Кілька кілограм помідор, найбільш важливіший, перекласти текст на українську мову, двохсот сорокома трьома, півтора доби, о восьмій ранку, восьмого числа січня-місяця, пекуча біль, вибачаюся, торкатися до питання, піклуватися за брата, піти по гриби, піти за грибами, на минулому тижні, ДАІ провело рейд, ПТУ оголосило, передвиборна компанія, дивовижні захоплення.


IV. Запиши речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуй його структурну схему, зроби синтаксичний розбір (підкресли члени речення, надпиши над кожним словом назви частин мови, дай загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням) (2 бали).

Мішаниною двох мов українською та російською говорить нині частина громадян України хоча загальновизнано що скалічена мова отуплює людину зводить її мовлення до примітиву.


V. Розв’яжи тестові завдання (5 балів).

1. У якому рядку подано слова, у яких при словотворенні за допомогою суфікса -ськ зміниться кінцевий приголосний основи?

А. ^ Виборг, Кагарлик, Золотоноша, Онега, латиш. Б. Бахмач, Рига, Норвегія, Кобеляки, казах.

В. Юнак, козак, кріпак, калмик, Відень. Г. Ткач, парубок, чумак, Прага, емігрант.

Д. Прилуки, чех, турист, Париж, Льєж.

^ 2. У якому рядку подано слова іншомовного походження, при написанні яких допущено помилку?

А. Вілла, комісія, бароко, голландець, група. Б. Брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто.

В. Інтелігенція, імміграція, сюрреалізм, Ніцца, ірреальний.

Г. Контрреволюція, апарат, колектив, ессе, панна.

Д. Барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна.

^ 3. У якому рядку подано слова, у написанні яких допущено орфографічну помилку?

А. Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.

Б. Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.

В. Спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити.

Г. Схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.

Д. Збирати, збити, склепати, сшити, звернути.

^ 4. У якому словосполученні допущено помилку?

А. Стати у пригоді. Б. Мова йдеться.

В. Мати нагоду. Г. Докласти зусиль.

Д. Осінній ярмарок.

^ 5. У якому рядку усі іменники ІІ відміни мають у родовому відмінку однини закінчення –а (-я)?

А. Вік, синтаксис, вітер, грам, понеділок. Б. Кілок, атестат, Київ, пес, відмінок.

В. Склад, вид, рід, борщ, спосіб. Г. Пісок, екран, парк, горох, лід.

Д. Кодекс, малюнок, хліб, бузок, сир.

^ 6. У якому реченні допущено орфографічну помилку?

А. Недочув глухий, що недобачив сліпий, як утікав кривий. Б. Недосолить – недоїсть.

В. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Г. Його, на жаль, недооцінили.

Д. І я прийшла не струшувать ренклод, і не робить з плодів твоїх набутку.

^ 7. У якому рядку всі прислівники пишуться через дефіс?

А. Де/інде, по/українськи, повік/віків, рано/вранці, врешті/решт.

Б. На/гора, віч/на/віч, не сьогодні/завтра, тихо/тихо, кінець/кінцем.

В. По/латині, будь/що/будь, без кінця/краю, з діда/прадіда, видимо/невидимо.

Г. Де/не/де, більш/менш, вранці/рано, само/собою, раз/у/раз.

Д. По/одинці, одним/одна, на/одинці, сам/на/сам, сама/самісінька.

^ 8. Установи відповідність:

Вимова приголосного

Приклад

 1. Глухий стає дзвінким

А. Екзамен

 1. Дзвінкий стає глухим

Б. Коробка

 1. Твердий стає м’яким

В. Вітчим

 1. Близькі приголосні не розрізняються

Г. Кузня
^ Д. Дьогтю
Іншомовне слово

Синонім

 1. Епілог

А. Заборона

 1. Епіка

Б. Відступ

 1. Ембарго

В. Післямова

 1. Ерзац

Г. Сурогат
Д. Розповідь
Значення

Фразеологізм

 1. Гніватися

А. Палицею кинути

 1. Вразити

Б. Класти зуби на полицю

 1. Досадувати

В. Важким духом дихати

 1. Близько

Г. Кусати лікті
Д. Зачепити за живе
^ Підрядний сполучник

Речення

 1. Способу дії

А. Вам, молодим, любити і горіти, як тільки вміє молодість одна.

 1. Порівняльний

Б. Усі проблеми світові забути хочеться на мить і слухать, як бджола дзумить.

 1. З’ясувальний

В. І миті жодної не можна повернути, аби життя по-іншому прожить!

 1. Умовний

Г. Буває так, що й в лютому весною пахне світ.
^ Д. Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь непереможним.
Твердження

Приклад

^ 1. Тире потрібно поставити в реченні

А. Край берега у затишку прив’язані човни.

2. Прикладку треба писати через дефіс у реченні

Б. Над крутою стежкою співучою йшла як пісня дівчина заквітчана.

3. Присудок виражений прикметником у реченні

В. І тополя шепче й горнеться до матері землі.

^ 4. Порівняльний зворот є у реченні

Г. Люди - атомні заручники прогресу.
Д. Плин часу подібний до плину ріки.
^ Вид підрядного речення

Приклад

 1. Обставинне способу дії

А. Я звик високо голову держати, бо маю честь і мужність без догани.

 1. Обставинне часу

Б. Я мушу книжки читати, щоб очі мої не осліпли.

 1. Обставинне причини

В. А ще я люблю, як з лісу вигулькне хатина.

 1. Обставинне мети

Г. Так пахне яблуками у хатині, як пахнуть хати тільки восени.
Д. Як тільки займеться десь небо, з другого боку встає зараз червоний туман.
^ Випадок уживання тире

Приклад

 1. Між підметом і присудком

А. І сміх, і плач – з одного джерела.

 1. Перед узагальнювальним словом

Б. Уміти слухати – неабиякий талант.

 1. При відокремленій прикладці

В. Постань як є – не кращий і не гірший

 1. У неповному реченні

Г. Підлість, гнів, пиха – все тимчасовість.
Д. Нам дарувала природа руки – найдивніше диво.Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010-2011 навчальний рік

10 клас

Українська література

І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) на тему «Іван Нечуй-Левицький – автор творів про пригноблене селянство чи генератор нових тем в українському красному письменстві». Пам’ятай, що творча робота повинна містити тезу; 2 - 3 переконливі аргументи, підкріплені прикладами (цитатами) з української літератури, історичними фактами чи випадками з життя; висновок (12 балів).


ІІ. Дай відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (7,5 бала).

 1. Чи можна твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» братів Рудченків вважати романом-хронікою? Відповідь аргументуй.

 2. Доведи або спростуй, опираючись на зміст поеми «Мойсей», думку Дмитра Павличка про те, що Іван Франко возноситься понад минулі й прийдешні віки України.

 3. Установи відповідність:

Автор, назва твору

Жанр

1. «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка

А. Новела

2. «Бджола і Шершень» Г.Сковороди

Б. Повість

3. «Intemezzo» М.Коцюбинського

В. Поема

 1. «Гайдамаки» Т.Шевченка

Г. Оповідання
Д. Байка
Приклад

Троп

 1. Я в снах колись стрічався з нею в терновому саду.

А. Синекдоха

 1. Слухати Солов’яненка – насолода.

Б. Порівняння

 1. Поезія згубила камертон.

В. Метонімія

 1. Усі чекали вечері, бо досі крихти в роті ніхто не мав.

Г. Епітет
Д. Метафора


ІІІ. Розв’яжи ребус і назви, у якому місті України є музей, присвячений життю і творчості видатного діяча українського професійного театру Івана Тобілевича (0,5 бала).
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010-2011 навчальний рік

11 клас

Українська мова

І. Поміркуй над словами «Не дай, доле, зубожіти на дух і на слово!». Напиши твір (обсяг – до 3-х сторінок), використавши приклад з художньої літератури та історичний факт (10 балів).


ІІ. Випиши усі словосполучення, вибери з-поміж них прикметникове і зроби синтаксичний розбір, зазначивши морфологічні ознаки частин мови (1,5  бала).

Вивчений напам’ять, троє з п’яти, квітки нагідок, врожаї великі, гарно сказано, дивитися вовком, міцніший за сталь, дуже відомий, щось цікаве, високо вгорі, прочитавши книжку, навіть ти, нехай буде, учні та вчителі, якщо підеш, співай собі, будуть очікувати, позаду нього, мріяти й шукати, менш стрімкий, навколо дому, можна починати, без тебе, ти знаєш, відлуння кроків, дзвін озвався, через те що, співати ідучи, Україна-мати.


ІІІ. Виправ, за потреби, помилки у сполученнях слів і запиши їх (1,5 бала).

Гостра нежить, двоє галичанів, найбільш важливіший, сто двадцяти сімох, далека Сибір, займатися по вівторках, сміятися над однокласником, йти коло години, на згадку про море, повісити оголошення, на всякий випадок, Ганни Іллівної, найвищою кручою, об’єм інформації, путати кольори, наказати за провину, як можна швидше, скерування на навчання, заслуговує на увагу.


IV. Запиши речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуй його структурну схему, зроби синтаксичний розбір (підкресли члени речення, надпиши над кожним словом назви частин мови, дай загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням) (2 бали).

Виходьмо з магічного кола щоб наша душа не дрижала як буде в народу школа то буде й народ і держава.


V. Розв’яжи тестові завдання (5 балів).

^ 1. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

А. Незбагнен…ий, прикордон…ий, над…ністрянський, сон…ий, спален…ий.

Б. Ускладнен…я, умовлян…я, вікон…иця, качен…я, століт…я.

В. Облич…я, стат…я, вугіл…я, наріч…я, спросон…я, спересерд…я.

Г. Намаган…я, суд…я, священ…ий, терт…я.

Д. Юн…ат, спів…ітчизник, туман…ість, л…ється, воз…’єдання.

^ 2. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру е?

А. Пр…мудрий, пр…боркати, пр…стол, пр…краса.

Б. Пр…земкуватий, пр…черствілий, пр…порошений, пр…поганий.

В. Пр…освященство, пр…спокійний, пр…злий, пр…подобний.

Г. Пр…чвалати, пр…сумирний, пр…скіпливий, пр…чіпливий.

Д. Пр…велебний, пр…добрий, пр…красний, пр…вільний.

3. У якому рядку подано похідні слова, у яких немає помилок?

А. ^ Кагарлик – кагарликський, Сиваш – сиваський. Б. Прилуки – прилуцький, Гаага – гаазький.

В. Дрогобич – дрогобицький, Буг – бугський. Г. Чех – чехський, казах – казахський.

Д. ^ Карадаг – карадазький, герцог – гарцозький.

4. У якому рядку разом пишуться усі складні прикметники?

А. Сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий.

Б. Сніжно/білий, північно/кримський, світло/голубий, мовно/літературний.

В. Західно/український, радіо/фізичний, гірко/солоний, хіміко/біологічний.

Г. Високо/авторитетний, багато/дітний, екс/прем’єр, міні/футбол.

Д. Військово/зобов’язаний, гірничо/видобувний, дерево/обробний, сто/двадцяти/тисячний.

^ 5. У якому рядку словосполучення потребує редагування?

А. Переказати кошти. Б. Милуватися краєвидом.

В. Алфавітний покажчик. Г. Надати допомогу.

Д. Надати документи.

^ 6. У якому рядку всі іменники в формі родового відмінка мають закінчення –у (-ю)?

А. Лондон, ніс, театр, гопак. Б. Букет, продукт, вид, параграф.

В. Трамвай, синтаксис, роман, Роман. Г. Тибет, вік, вишняк, мороз.

Д. Барвінок, абзац, стиль, синонім.

^ 7. У якому реченні допущено орфографічну помилку?

А. Дивіться далеко у новий, ще не звіданий світ. Б. Басує невтишений кінь.

В. Папери в смітницю летять не списані.

Г. Глибин нерозвіданих човен пізнав ще не впізнаний світ.

Д. Ще ніким не спіймані у світі українські сизі солов’ї.

^ 8. Установи відповідність:

Вимова приголосного

Приклад

 1. Гглухий стає дзвінким

А. Нігті

 1. Ддзвінкий стає глухим

Б. Різні

 1. Ттвердий стає м’яким

В. Лічба

 1. Близькі приголосні не розрізняються

Г. Стежка
^ Д. Безжурний
Іншомовне слово

Синонім

 1. Ідіома

А. Образ

 1. Імідж

Б. Перестановка

 1. Інверсія

В. Заміна

 1. Інавгурація

Г. Посвячення
Д. Фразеологізм
Значення

Фразеологізм

 1. Відмовити

А. Хоч з лиця воду пий

 1. Домагатися

Б. Вивести на чисту воду

 1. Викрити

В. Топтати ряст

 1. Гарний

Г. Як муха в спасівку
Д. Дати відкоша
^ Підрядний сполучник

Речення

 1. Допустовий

А. Заговори, щоб я тебе побачив.

 1. Причини

Б. Не несу я нікому біди, бо й від вас я біди не чекаю.

 1. Мети

В. Здавалося, що він споконвіку живе на цій безмежній землі.

 1. З’ясувальний

Г. І хоч на світі сторони чотири, я тут живу.
^ Д. Стара верба така стара, що вниз уже росте.
Твердження

Приклад

 1. Означення

А. Монастир скидався на грізного лицаря, вбраного у зачарований панцир.

 1. Прикладка

Б. Крім стола, у кабінеті було кілька стільців, шафа з паперами й пуста етажерка.

 1. Обставина

В. Словом, прийшла якась нечувана тривога, якась нечувана суєта.

 1. Додаток

Г. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю.
^ Д. Сонце, досхочу накупавшись у блакитних ополонках, струсонуло на сніги своє проміння.
^ Вид підрядного речення

Приклад

 1. Обставинне мети

А. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

 1. Обставинне міри і ступеня

Б. Ітиму, доки вистачить снаги.

 1. Обставинне умови

В. У мене єдина молитва, щоб малоросом не став.

 1. Обставинне причини

Г. Стежку відшукати треба, щоб ходив ти вік у щасті.
Д. Я не клянусь, тому що я не зраджу.
^ Випадок уживання тире

Приклад

 1. Між підметом і присудком

А. Луки, гори, сади – все зелене й принишкле

 1. Перед узагальнювальним словом

Б. У тебе смуток – в мене ревний жаль.

 1. При відокремленому означенні

В. Троянду – білу, кремову й червону – я зрізав не без жалю і вагань.

 1. ^ Між частинами безсполучникового речення

Г. Поважне робиться смішним, правдиве й тихе – голосним.
^ Д. І Богдан, і Богун, і Довженко – слави нашої гідні сторінки.Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури

ІІІ етап

2010-2011 навчальний рік

11 клас

Українська література


І. Напиши роздум (обсяг – до 3-х сторінок) на тему «Державне поле треба корчувати, щоб виросла на ньому благодать». Пам’ятай, що творча робота повинна містити тезу; 2 - 3 переконливі аргументи, підкріплені прикладами (цитатами) з української літератури, історичними фактами чи випадками з життя; висновок (12 балів).


ІІ. Дай відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (7,5 бала).

 1. Поясни на прикладі вивчених творів, що таке художня пунктуація, яке її походження та які функції вона виконує.

 2. Опираючись на зміст роману «Жовтий князь» В.Барки, назви образи і події, які залишили «світлі» враження.

 3. Установи відповідність:

Приклад

Троп

 1. Район перевиконав план збирання зернових.

А. Метафора

 1. Вже вечір тіні склав у стоси.

Б. Метонімія

 1. Чи чуєш в поклику моїм палке благання?

В. Синекдоха

 1. ^ Копійка карбованець береже.

Г. Епітет
Д. Порівняння
Автор

Назва твору

 1. М.Куліш

А. «Лісова пісня»

 1. І.Кочерга

Б. «Хазяїн»

 1. І. Карпенко-Карий

В. «Назар Стодоля»

 1. Леся Українка

Г. «Мина Мазайло»
Д. «Ярослав Мудрий»


ІІІ. Розв’яжи ребус і назви, у якому місті України є літературно-меморіальний музей Михайла Коцюбинського (0,5 бала)?
Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconСклади твір-опис пам’ятки історії чи культури
Познач названі синтаксичні конструкції, що використані у творі, хвилястою лінією (13 балів)

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconТема : Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі
Мета: познайомити учнів з послідовністю опису зовнішності людини, формувати вміння складати твір-опис зовнішності людини за власним...

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconКонкурс з української мови ім. Петра Яцика
Склади опис улюбленої іграшки. Використай у творі по декілька числівників та прислівників

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconТема: «Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі»

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconТема: Усний твір-опис пам’ятки історії та культури
Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconУрок розвитку зв’язного мовлення в 5 класі) Тема. Твір-опис предмета (квітки) Мета
Обладнання: книга В. Сухомлинського «Чиста криниця», малюнки квітів, музичний супровід вальс Штрауса

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconІнноваційна розробка № (рекламно-технічний опис) Ключові слова
Назва розробки українською та англійською мовами (вказати повну назву розробки, авторів, якщо це друкований твір, то повне бібліографічне...

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconТема уроку
Мета: Ознайомити учнів із гірськими породами, мінералами та корисними копалинами; формувати вміння спостерігати, порівнювати й описувати...

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconКонтрольна робота №1 І варіант ІІ варіант
Написати букви; Написати букви: АвамноулиАмулвано и Написати склади: Написати склади

Склади твір-опис місцевості, яку довелося спостерігати iconМета: поглибити знання п’ятикласників щодо складу й наголосу; удосконалювати вміння правильно переносити слова з рядка в рядок; познайомити школярів з орфоепічним словником та словником наголосів;
Ви пишете. Часто буває так, що ціле слово не поміщається в рядку, і його частину треба перенести в другий рядок. Кожне слово можна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи