Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку icon

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку

Реклама:Скачати 66.77 Kb.
НазваСтруктура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку
Дата конвертації11.01.2013
Розмір66.77 Kb.
ТипДокументи
джерело

Довідник вчителя початкових класів( читання)

СТРУКТУРА УРОКУ ЧИТАННЯ ТА ВИДИ РОБІТ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ УРОКУ

I.    Організація учнів до роботи.

II.    Вправи на розвиток навичок читання.
Види робіт:
-    вправи на тренування дихального апарата;
-    вправи для розвитку артикуляцій;
-    вправи для розвитку мовленнєвого апарату;
-    вправи для розширення площі зорового сприймання;
-    вправи для нарощування темпу читання;
-    вправи на розвиток осмисленого читання, процесів мислення, уваги, пам’яті.

III.    Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.
Види робіт:
-    підготовка відповідей на запитання, записаних на дошці чи сформульовані усно;
-    вибіркове читання за завданням;
-    переказ за планом; вказаним учителем (за частинами, поетапно, в цілому, стисло, детально, творчо);
-    читання вказаних текстів, що містить твір (міркування героя, опис, розповідь одного з героя...);
-    знаходження подібних рядків до запропонованих учителем;
-    встановлення за ілюстрацією змісту відповідної частини твору і зачитування її;
-    читання в особах;
-    виразне читання;
-    словесне малювання;
-    тлумачення читання;
-    читання-драматизація;
-    трансформація діалогічного мовлення персонажів твору в розповідне;
-    характеристика дійових осіб;
-    читання напам’ять і т. ін.

IV.    Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку. Підготовча робота до сприймання тексту.
Види робіт:
-    робота з наочністю;
-    розповідь учителя, бесіда;
-    лексико-семантична робота, лексико-стилістична робота, лексико-орфоепічна підготовка;
-    ознайомлення з планом роботи над твором;
-    вправи над класифікацією;
-    робота зі змістом підручника;
-    читання додаткових матеріалів учителем, учнями;
-    створення проблемної ситуації;
-    робота з основними структурними елементами книжкового апарату;
-    прогнозування змісту твору за вказаними ознаками;
-    робота над заголовком твору;
-    актуалізація, уточнення і доповнення знань та уявлень учнів про явища, факти, події, що зображені у творі;
-    постановка мети вивчення матеріалу і т. ін.

V.    Сприймання та усвідомлення нового матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь і навичок.
Види робіт:
-    читання тексту учнями, вчителем;
-    комбіноване читання (вголос-мовчки, учні-вчитель);
-    відповіді на запитання, поставлені до читання;
-    бесіда-роздум над прочитаним;
-    зіставлення запропонованих прислів’їв, приказок із прочитаним текстом;
-    відповіді на запитання (завдання), вміщені у кінці тексту;
-    визначення серед запропонованих запитань (завдань) тих, що мають (не мають) відношення до тексту;
-    встановлення фактологічного ланцюжка подій;
-    робота з наочністю, ілюстрацією підручника;
-    постановка запитань учнями;
-    ведення діалогу з автором твору;
-    кодування інформації, вміщеної в тексті.

VI.    Повторне читання тексту учнями і робота над текстом.
Види робіт:
-    орфоепічне читання;
-    тлумачне читання;
-    акцентологічне читання;
-    навчальне читання з постановкою таких запитань, котрі почина-ються зі слів: Чому? Де? Коли? Як?;
-    вправи з розвитку техніки читання;
-    подія тексту на частини;
-    складання словничка образних слів, антонімів, синонімів, порів-нянь, крилатих виразів;
-    робота над фразеологією і мовними засобами;
-    детальний переказ прочитаного;
-    оглядове читання з елементами вибіркового;
-    поєднання колективного читання з індивідуальним;
-    знаходження завершених за змістом частин тексту;
-    визначення головної думки твору;
-    композиційний аналіз;
-    складання плану;
-    переказ за планом;
-    підготовка до стислого переказу і стислий переказ прочитаного;
-    аналіз вчинків дійових осіб та їх мотивів;
-    словесне малювання;
-    робота за ілюстрацією (впізнання і переказ відповідної частини, опис);
-    вправи на розширення “поля читання”;
-    інтонаційне читання;
-    логічне читання.

VII.    Узагальнююча бесіда за змістом твору.
Види робіт:
-    розкриття ідейної спрямованості тексту;
-    розкриття теми (основної думки) за опорними запитаннями;
-    бесіда з метою підготовки до творчої роботи над текстом;
-    бесіда за опорними запитаннями;
-    робота з ілюстрацією підручника;
-    робота з основними структурними елементами  книжкового апарату;
-    висловлення оцінних суджень;
-    з’ясування причиново-наслідкових зв’язків;
-    навчання технологій логічного читання;
-    вибіркове читання;
-    робота в групах та ін.

VIII.    Робота над виразністю читання твору.
Види робіт:
-    складання партитури читання тексту на основі усвідомлення ідейно-змістової та емоційно-образної спрямованості тексту;
-    слухання фонозапису твору;
-    вправи на інтонування речень;
-    читання-драматизація;
-    групове (індивідуальне) читання;
-     вправи на регулювання гучності голосу;
-    тональне читання;
-    трансформативне читання;
-    заучування напам’ять;
-    декламація;
-    читання в особах; тощо.

IX.    Застосування знань на основі творчої роботи над текстом.
Види робіт:
-    творчий переказ;
-    розповідь за аналогією;
-    ілюстративна робота (словесне, графічне малювання);
-    колективна декламація;
-    читання-інсценізація;
-    постановка “живих” картинок;
-    складання сценарію за прочитаним (4 клас);
-    робота над деформованою структурою тексту;
-    комунікативне читання;
-    уточнююче читання;
-    складання усної (письмової) анотації до прочитаного твору;
-    продукування діалогів;
-    складання монологів від імені головного героя або одного з них за прочитаним змістом твору;
-    складання описів з елементами міркування;
-    робота над лексико-семантичними групами;
-    робота над засобами виразності тексту (визначення ролі тієї чи іншої частини мови в описі, розповіді, міркуванні персонажів, подій, вчинків, ...);
-    запис нової думки (слів, виразів);
-    трансформативне читання-розповідь і т. ін.

X.    Підсумок уроку.  
Види робіт:
-    Встановлення спільних і відмінних рис у текстах, які розглядалися на уроці;
-    Бесіда-роздум творчого характеру;
-    Розв’язання завдань на основі тексту;
-    Постановка запитань до текстів учнями;
-    Ведення словників (“Золоті зерна”, “Перлини мудрості”, “Барвисті слова” і т. ін.);
-    З’ясування спільних (відмінних) завдань (запитань) у методичному апараті підручника до розглянутих на уроці текстів;
-    Запис за опорною схемою основної думки;
-    Аналіз книжкових ілюстрацій (демонстраційних малюнків) до розглянутих текстів;
-    З’ясування позиції учня “автора” (“художника”) тексту і т. ін.

XI.    Домашнє завдання.
Види робіт:
-    Вибіркове читання пейзажних описів, подій, слів головного героя, авторських слів, діалогів;
-    Графічне малювання;
-    Складання плану;
-    Добір інших заголовків;
-    Виписування найвлучніших слів для характеристики героїв, подій, вчинків, описів;
-    Складання діалогу з героями, автором;
-    Добір прислів’їв, приказок;
-    Вивчення напам’ять;
-    Визначення головних і несуттєвих слів у тексті (абзаці);
-    Підготовка однієї з частин тексту до виразного читання;
-    Перекодування жанру твору;
-    Складання таблиць почуттів за прочитаним і т. ін.


^ Організація уроку ознайомлення з новою буквою в курсі навчання грамоти

І. Організаційний момент.

ІІ. Повторення вивченого на попередньому уроці.
Види робіт:
-    читання учнями напам’ять віршів, скоромовок про вивчену букву, розгадування загадок;
-    словниково-логічні вправи;
-    розв’язування фонетичних задач з якісною характеристикою звуків;
-    конструювання і моделювання слів, словосполучень, речень;
-    алфавітне називання вивчених літер, розпізнавання знайомих літер серед інших.

ІІІ. Підготовчі артикуляційно-слухові вправи.
  Види робіт:
-    заучування напам’ять (загадки, прислів’я, скоромовки);
-    виділення звуків із зручної позиції: активне вимовляння виділених звуків);
-    спостереження за артикуляційними особливостями;
-    віднесення виділених звуків до голосних чи приголосних (зістав-лення твердого і м’якого);
-    позначення звуків умовними значками;
-    вправи на впізнавання звуків у заданих учителем словах;
-    самостійний добір учнями слів із звуками в різних позиціях;
-    аналітичні і синтетичні вправи із звуками (на утворення та аналіз складів-злиттів).

ІV. Ознайомлення з буквою.
Види робіт:
-    алфавітна назва букви;
-    демонстрація малої і великої літери, їх структурний аналіз;
-    ознайомлення з місцем букви у касі розрізної азбуки;
-    друкування букви на дошці (зошитах, повітрі);
-    ігрові вправи

I.    Вправи з читання.
Види робіт:
-    складання складів, слів із букв розрізної азбуки;
-    читання складових таблиць;
-    читання слів у колонках з опорою на виділені злиття;
-    читання колонок слів за фонетичним, лексичним, граматичним напрямком.

VІ. Робота з підручником.
Види робіт:
-    читання колонок слів за букварем;
-    аналіз ілюстрацій;
-    робота з моделями слів, речень, їх аналіз;
-    бесіда-аналіз на тему тексту;
-    читання тексту вчителем (учнями);
-    колективне (індивідуальне) читання – аналіз речень, тексту.

VІІ.  Творча робота.
   Види робіт:
-    складання моделей складів, слів, речень за ознакою, вказаною учителем;
-    читання-прогнозування;
-    піктографічне читання;
-    гра-мініатюра;
-    складання речень за малюнком (предметним, сюжетним);
-    словниково-логічні вправи на класифікацію, групування, вилучення зайвого, на доповнення, на підведення родових понять під видові і навпаки;
-    впізнавання літери за описом;
-    утворення складів, слів за вказаною ознакою, добір до моделей складів, слів, речень;
-    складання розповіді (казки) про букву та ін.

VІІІ.  Підсумок уроку.
   Види робіт:
-    алфавітне називання вказаних літер;
-    читання прямих і обернених складів із вивченою літерою;
-    розгадування фонетичних задач;
-    порівняльна характеристика звуко-складової (звуко-буквеної) структури слова (слів);
-    аналітико-синтетичні вправи;
-    гра;
-    знаходження на сторінці букваря матеріалу за вказаною ознакою;
-    розповідь учнів про найцікавіші завдання уроку;
-    пригадування вивченого напам’ять та ін.

Структура занять з дитячою книжкою

1.    Підготовка учнів до сприйняття на слух визначеного вчителем твору (книжки) (до 2 хв).
2.    Виразне читання і перечитування твору вчителем (до 5 хв).
3.    Колективне відтворення прочитаного в деталях, картинах, роздуми над прослуханим (до 5 хв).
4.    Колективний розгляд книжки, в якій вміщено прочитаний твір, з метою осмислення зовнішніх ознак сприйнятого на слух змісту (на обкладинці і в тексті) і знаходження в книжці тексту, з яким познайомилися (до 7 хв).
5.    Рекомендації до самостійної позаурочної діяльності з книжками (до 2 хв).

Ø    Обсяг книжки не має перевищувати 16 сторінок.
Ø    Обсяг тексту має складати 1-1,5 сторінки від загального обсягу книжки.
Ø    Ілюстративний матеріал на сторінці книжки має займати близько 75% її площі і бути чітким, кольоровим.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconКонспект уроку т ема уроку. Призначення та основні види аксонометричних проекцій. Мета уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з основними видами та призначенням аксонометричних проекцій. Розвивати образне та критичне мис­лення,...

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconУроку : "Books are our friends" "Книги наші друзі" Тип уроку : комбінований Цілі уроку
Практичні: вдосконалювати навички читання, вживання нових лексичних одиниць, повторювати граматичний матеріал "Непряма мова", вдосконалювати...

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconУроку, види письмових робіт

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconТипологія й структура сучасного уроку фізики
Організаційний момент, який характеризується зовнішньою та внутрішньою (психологічною) готовністю учня до уроку

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconТема уроку, види письмових робіт

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconКонспект уроку т ема уроку. Методи проеціювання. Мета уроку
Мета уроку: навчити учнів правильно орієнтуватися в проекціях. Розвивати образне та критичне мис­лення, творчу уяву. Виховувати почуття...

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconХід уроку І. Мотивація
Мета уроку: ознайомити учнів з історією книжки та її довідковим апаратом; навчити їх дізнаватися про зміст книжки без її прочитання;...

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconКонспект уроку Предмет: "Технологія монтажу та виконання художньо-оформлювальних робіт" Загальна тема: "Ліпні роботи" Тема уроку: "Ліпні роботи з глини" Мета уроку
Міжпредметні звязки: “Основи композиції та кольорознавство”, “Матеріалознавство”, “Українська література”

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconІ. Цілеспрямованість уроку
Встановити відповідність цілей уроку його місцю ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання

Структура уроку читання та види робіт на кожному етапі уроку iconКонспект уроку т ема уроку. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Мета уроку
Мета уроку: навчати учнів раціонально скорочувати кількість зображень для побудови креслень. Розвивати образне та критичне мис­лення,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи