Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції icon

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції

Реклама:Скачати 157.02 Kb.
НазваПрограма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції
Дата конвертації22.02.2013
Розмір157.02 Kb.
ТипДокументи
джерело


Міністерство освіти, науки, спорту та молоді України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Інститут української мови НАН України

Українська ономастична комісія


ПРОГРАМА-ЗАПРОШЕННЯ

XIV Всеукраїнської ономастичної конференції

УКРАЇНСЬКА ОНІМІЯ В ЧАСІ І ПРОСТОРІ”


Івано-Франківськ, 26-27 травня 2011 р.


Івано-Франківськ

2011

Шановний пане (пані) ..............................................................................


Запрошуємо Вас узяти участь у XIV Всеукраїнській ономастичній конференції “Українська онімія в часі та просторі”, яка відбудеться 26-27 травня 2011 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Оргкомітет


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Співголови оргкомітету

Павло Гриценко – директор Інституту української мови НАН України

^ Василь Німчук – голова Української ономастичної комісії

Богдан Остафійчук – ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

^ Василь Ґрещук – директор Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника


Учений секретар

Роман Бачкур – доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


^ Члени оргкомітету

Степан  Хороб – директор Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Віталій Кононенко – завідувач кафедри загального і германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

^ Микола Лесюк – завідувач кафедри слов’янських мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Марія Голянич – професор кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

^ Володимир Барчук – доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Стефаника


ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Середа, 25 травня

Гуманітарний корпус, кафедра української мови, ауд. 312

1400 – 2300 Реєстрація учасників конференції


^ Четвер, 26 травня

900 – 945 Реєстрація учасників конференції (гуманітарний корпус, кафедра української мови, ауд. 312)

1000 – 1200 Пленарне засідання (Актова зала)

1200 – 1220 Перерва

1220 – 1400 Пленарне засідання (Актова зала)

1400 – 1530 Обід

1530 – 1830 Засідання секцій

1900 Концерт для учасників конференції (Актова зала)


^ П’ятниця, 27 травня

800 Виїзд у спортивно-оздоровчий комплекс Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника “Смерічка” (с. Микуличин, Карпати)

1000 – 1200 Засідання секцій

1200 – 1300 Заключне пленарне засідання

1400 – 1600 Обід

1700 Від’їзд до Івано-Франківська


РЕҐЛАМЕНТ


Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.

^ Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв.

Повідомлення на секційному засіданні – до 10 хв.

Участь у дискусії – до 10 хв.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


Четвер, 26 травня

Актова зала, 1000 – 1400


^ Відкриття конференції


Вступне слово – Ректор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Богдан Остафійчук


ДОПОВІДІ


Гриценко Павло (Київ)

Власна назва у просторі діалекту

Німчук Василь (Київ)

Ономастикон Конституції Пилипа Орлика

Ґрещук Василь (Івано-Франківськ)

Оніми в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”

^ Шульгач Віктор (Київ)

Деривати з коренем *sir- у слов’янських мовах. Сіраки

Козлова Раїса (Гомель, Білорусь)

Праслов’янське *Dej- у слов’янській ономастиці

^ Чучка Павло (Ужгород)

Місце давньослов’янських імен з негаціями не-, недо-, та без- в українському ономастиконі


Перерва (20 хв.)

Кононенко Віталій (Івано-Франківськ)

Поетичні антропоніми в образному мовомисленні

Бучко Дмитро (Тернопіль)

Кілька штрихів до визначення словотвору українських ойконімів (на матеріалі ойконімії Західного Поділля)

^ Загнітко Анатолій (Донецьк)

Функційно-типологічні вияви власних імен у художньому просторі

Лучик Василь (Київ)

Про особливості номінації в топонімії України

Белей Любомир (Ужгород)

Про специфіку християнського імені

Карпенко Ольга (Київ)

З ойконімії Житомирщини (історико-лінгвістичний аспект)

^ СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ


Керівники: Василь Німчук (Київ)

Михайло Торчинський (Хмельницький)

Секретар: Наталія Пославська (Івано-Франківськ)


^ Четвер, 26 травня, ауд. 308, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Торчинський Михайло (Хмельницький) Основи денотатно-номінативного групування онімної лексики

^ Ханмагомедов Ханмагомед (Махачкала, Росія) Географічний фактор в топонімії

Матіїв Микола (Сімферополь) Власні назви в “Словнику говірок центральної Бойківщини”

^ Неклесова Валерія (Одеса) Універсальний скрипт як визначальна когнітивна структура особистісної хронології

Валентин Вандишев (Суми) Онімна лексика у творчому доробку А.П. Платонова і Дж. Оруела

^ Зимовець Галина (Київ) Ергоніми з аксіологічною мотивацією

Свистун Ніна (Тернопіль) Теоретичні засади антропоніміки як галузі мовознавства та їх важливість із погляду ономастичної науки

^ Пославська Наталія, Семенів Наталія (Івано-Франківськ) Вивчення пропріальної лексики на уроках української мови в загальноосвітній школі


Повідомлення

Белей Лесь (Київ) Оніми у складі елементів мовного ландшафту

Чепурняк Альона (Кам’янець-Подільський) Принципи і способи номінації у власних назвах

^ Дячук Світлана (Коломия) Ономастичні дослідження Івана Ковалика

Тільнова Інна (Кіровоград) Теоретичні аспекти переносного вживання пропріальної лексики в публіцистичному стилі


^ П’ятниця, 27 травня, СОК “Смерічка”

1000 – 1200 год.


ДОПОВІДІ

Карпенко Олена (Одеса) Ономастика в освітній сфері

Котович Віра (Дрогобич) Онімний простір Бойківщини: досліджене і недосліджене

Бочарова Ірина (Київ) Мовне відбиття народного сприйняття релігійних свят

Лісняк Наталія (Київ) Семантична класифікація онімів куща сіл Лемківщини

Ковтюх Світлана (Кіровоград) Специфіка вираження категорій числа та відмінка в онімах різних класів

^ Багомедов Муса (Махачкала, Росія) Проблеми лексикографічного опису даргинських онімів

Іванова Наталія (Одеса) Електронне видання “Словника лінгвістичних термінів із компонентом онім”


Повідомлення

Ткаченко Ганна (Одеса) Вивчення фреймової природи англійських хрематонімів за допомогою вільного асоціативного експерименту

^ Воробець Олексій (Івано-Франківськ) Пропріальні лексеми у відношеннях із прийменниково-субстантивним комплексом


СЕКЦІЯ 2. ОЙКОНІМІЯ


Керівники: Дмитро Бучко (Тернопіль)

Ольга Карпенко (Київ)

Секретар: Василь Пітель (Івано-Франківськ)


^ Четвер, 26 травня, ауд. 307, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Іваненко Олександр (Київ) З ойконімії Чернігівщини

Бучко Ганна (Тернопіль) Прикметники на позначення кольору та їх деривати в українській антропонімії

^ Редьква Ярослав (Чернівці) Часово-просторові системні відношення в регіональній історичній ойконімії

Поляруш Тамара (Кіровоград) Східнополіський ойконім Понорниця в місцевому лінгвальному контексті

^ Волянюк Інна (Кременець) Ойконіми Північної Тернопільщини з християнськими іменами в основах

Єфименко Ірина (Київ) Історична ойконімія Херсонщини (відгідронімні утворення)


Повідомлення

Надутенко Маргарита (Київ) Географічна номенклатурна лексика в ойконімії Дніпропетровщини

^ Грещук Богдан (Івано-Франківськ) Композитні і складені ойконіми з ад’єктивним компонентом нов  (new ) в українській і англійській мовах


П’ятниця, 27 травня, СОК “Смерічка”

1000 – 1200 год.


ДОПОВІДІ

Вербич Святослав (Київ) Неври на ойконімній карті України: версії, гіпотези

Купчинська Зоряна (Львів) Архаїчний ойконімний ландшафт Подільського Воєводства XV-XVII ст.

^ Шапошников Олександр (Москва, Росія) Як називалась столиця Таврійських скіфів?

Яцій Василь (Київ) До походження давніх топонімів Львівської області

Пітель Василь, Пітель Віра (Івано-Франківськ) Народна етимологія сучасних назв населених пунктів Калущини


Повідомлення

Міщук Ігор (Київ) Ойконіми Київщини з суфіксом -н-


СЕКЦІЯ 3. МІКРООЙКОНІМІЯ


Керівники: Василь Лучик (Київ)

Святослав Вербич (Київ)

Секретар: Михайло Ковальчук (Коломия)


Четвер, 26 травня, ауд. 319, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Баньоі Вероніка (Ужгород) Мікротопонімія басейну річки Ужа Закарпатської області: назвотвірний аспект

^ Гуцул Лариса (Кіровоград) Власні назви та їхні долі (ономастичні спостереження в с. Лумшори на Закарпатті)

Ґрещук Валентина (Івано-Франківськ) Лексико-семантична і словотвірна характеристика мікроойконімів села Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області

^ Ковальчук Михайло (Коломия) Діалектні ознаки мікротопонімії села Середній Майдан Надвірнянського району

Миколенко Тетяна (Тернопіль) Основа творення розмовних назв міських об’єктів


Повідомлення

Білінська Любов (Тернопіль) Словотвірна будова мікротопонімів Покуття кінця XVIII – поч. XIX ст. (за даними Йосифінської та Францисканської метрик)

^ Сороцька Марія (Тернопіль) Мікротопоніми північної Тернопільщини, основи яких пов’язані із землеробством і тваринництвом

Вебер Надія (Івано-Франківськ) Двослівні найменування та прийменниково-іменникові конструкції в мікроойконімії Івано-Франківщини


^ П’ятниця, 27 травня, СОК “Смерічка”

1000 – 1200 год.


ДОПОВІДІ

Царалунга Інна (Хмельницький) Мікротопоніми Житомирщини кінця XVI – початкуXVII ст.

Джочка Ірина (Івано-Франківськ) Мікротопоніми села Насташине Галицького району

Гаврилова Тетяна (Черкаси) Вплив живомовного середовища на структурно-словотвірні ознаки мікротопонімів (на матеріалі говірок Черкащини)

^ Смаль Олена (Київ) Назви “кольорових” мікротопонімів Лівобережжя міста Києва

Сокіл-Клепар Наталія (Львів) Семантичне наповнення концепту “вода” в мікротопонімах українських Карпат


^ СЕКЦІЯ 4. ІСТОРИЧНА АНТРОПОНІМІЯ


Керівники: Павло Чучка (Ужгород)

Віктор Шульгач (Київ)

Секретар: Віра Пітель (Івано-Франківськ)


Четвер, 26 травня, ауд. 314, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Пахомова Світлана (Ужгород) Реконструкція світогляду язичників за даними слов’янської антропонімії

^ Осташ Любов (Львів) Фонетична варіантність давніх власних особових імен

Лесюк Микола (Івано-Франківськ) Антропонімікон Княжої України

Тишковець Марія (Тернопіль) Хронологічна дистрибуція ойконімів на *-jь (*-j-a, *-j-e) Правобережної України з християнськими іменами в основах


Повідомлення

Розумяк Наталія (Кам’янець-Подільський) Чоловічий іменник Кам’янеччини другої половини XIX століття

Івасенко Анна (Львів) Лексико-семантична характеристика та класифікація прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису Королівщин Руської землі)


^ СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНА АНТРОПОНІМІЯ


Керівники: Раїса Козлова (Гомель, Білорусь)

Світлана Пахомова (Ужгород)

Секретар: Марія Брус (Івано-Франківськ)


^ Четвер, 26 травня, ауд. 305, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Павликівська Наталія (Вінниця) Актуальні проблеми української псевдонімії

Михальчук Оксана (Київ) Екологія мови в українському ономастичному середовищі: особові імена

Ільченко Ірина (Запоріжжя) Етноніми як джерело прізвищ Надвеликолужжя

Аніко Берегсасі, Степан Черничко (Берегово) Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії

^ Курушина Марина (Харків) Антропоніми як твірна основа словесних товарних знаків та ергонімів у сучасній українській мові

Брус Марія (Івано-Франківськ) Прізвиська жінок в галицько-буковинських говорах

Фернос Юлія (Умань) Прізвища Уманщини: етнолінгвістичний аспект


Повідомлення

Зайцева Тетяна (Миколаїв) Іншомовні елементи в антропонімії Бузько-Інгульського межиріччя

^ Чорноус Оксана (Кіровоград) Динаміка широковживаних жіночих імен м. Кіровограда у XX ст.

Наливайко Марія (Тернопіль) Колективно-територіальні прізвиська

Вирста Наталія (Тернопіль) Відетнонімні прізвища Покуття

Шульська Наталія (Луцьк) Прізвисько як об’єкт наукового опису (до дефініцій терміна)

^ Ліщинська Галина (Івано-Франківськ) Діалектна основа сучасних прізвиськ прикарпатців


П’ятниця, 27 травня, СОК “Смерічка”

1000 – 1200 год.


ДОПОВІДІ

Габорак Мирослав (Івано-Франківськ) Прізвища сучасного гуцульського села (на матеріалі села Текуча Косівського району)

^ Семашко Тетяна (Маріуполь) Прізвища з колоративними основами в антропонімії Північного Надазов’я

Бачинська Галина (Тернопіль) Основи прізвищ як джерело вивчення власних імен людей

^ Тишківська Надія, Корпало Оксана (Івано-Франківськ) Семантика твірних основ прізвищ жителів села Липівка Тисменицького району Івано-Франківської області

^ Париляк Лілія (Івано-Франківськ) Лексико-семантична і словотвірна структури прізвиськ жителів села Чернів Рогатинського району

Скорук Ірина (Луцьк) Модель із суфіксом -л-о в антропоніміконі м. Луцька

Кравченко Людмила (Київ) Антропонімна система одного села Південно-Східної України


Повідомлення

Нестерчук Оксана (Луцьк) Волинсько-поліські антропоніми з твірною основою ВАСИЛЬ

Цехмістеренко Ольга (Черкаси) Антропоніми, мотивовані назвами роду занять людей та спеціальностей (на прикладах говірок Черкащини)

^ Вербовецька Оксана (Тернопіль) Сімейно-родові іменування, мотивовані особовими іменами (на матеріалі антропонімії Тернопільщини)

Лісова Лариса (Луцьк) Прізвища Волині, мотивовані назвами рослин, їх частин і плодів

^ Голодюк Ярослав (Івано-Франківськ) Нікнейм як антропонім: ознаки, особливості функціонування (на матеріалі інтернетних форумів “Теревені” та “Гуртом”)


^ СЕКЦІЯ 6. ГІДРОНІМІЯ, ОРОНІМІЯ, ЗООНІМІЯ


Керівники: Микола Лесюк (Івано-Франківськ)

Валерій Бушаков (Маріуполь)

Секретар: Лілія Париляк (Івано-Франківськ)


^ Четвер, 26 травня, ауд. 315, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Бушаков Валерій (Маріуполь) Карпатський сакральний оронім ГОВЕРЛА

Скляренко Ольга, Скляренко Олексій (Одеса) Взаємозв’язок між гідронімами та оронімами (порівняльно-типологічне зіставлення)

^ Кирилюк Ольга (Кіровоград) Кіноніми, мотивовані фізичними та фізіологічними особливостями тварин

Обручар Анжеліка (Хуст) Становлення оронімії українського Надтисся дореформеного періоду

^ Титаренко Анастасія (Кривий Ріг) Гідроніми Інгулецького басейну


СЕКЦІЯ 7. ХУДОЖНЯ ОНОМАСТИКА


Керівники: Любомир Белей (Ужгород)

Віталій Кононенко (Івано-Франківськ)

Секретар: Роман Бачкур (Івано-Франківськ)


^ Четвер, 26 травня, ауд. 311, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Переломова Олена (Суми) Функціональні можливості онімної лексики у мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі поетичної збірки “На крилах пісень”)

^ Торчинська Наталія (Хмельницький) Власні назви як компоненти семантико-синтаксичної структури чужого мовлення (на матеріалі творів сучасних українських авторів)

^ Бачкур Роман (Івано-Франківськ) Словотвірні особливості пропріальної лекики в романі П. Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік”

Петренко Оксана (Чернівці) Функції і особливості онімії повісті-казки Р. Дала “Matilda”

^ Станіславова Людмила (Хмельницький) Онімна специфіка драм О. Ірванця “Маленька п’єса про зраду для однієї актриси” та “Recording”

Сколоздра-Шепітко Олеся (Львів) Номінація духовенства в українській літературі

Василевич Гафія, Рис Уляна (Івано-Франківськ) Асоціативно-смисловий зв’язок антропонімів у структурі художнього тексту (на матеріалі малої прози Леся Мартовича)


Повідомлення

Бербер Наталя (Одеса) Множина поетонімів як носій семантико-прагматичної інформації у художньому дискурсі Марії Матіос

^ Карпенко Наталя (Харків) Концепт-власна назва РОКСОЛАНА у художньому дискурсі П. Загребельного

Кушлак Людмила (Хмельницький) Власні назви у фантастичній повісті Олеся Бердника “Поза часом і простором”

^ Терещенко Людмила (Хмельницький) Стилістично-виражальні властивості фітопоетонімів у байках Леоніда Глібова

Максимюк Марта (Чернівці) Топоніми на позначення України в романі В. Кожелянка “Конотоп”


^ П’ятниця, 27 травня, СОК “Смерічка”

1000 – 1200 год.


ДОПОВІДІ

Олексенко Володимир (Херсон) Функційно-семантичні особливості онімів у драматичних творах М. Куліша

^ Левченко Тетяна (Переяслав-Хмельницький) Використання прецедентних текстів у заголовках українських газет на початку XXI ст.

Ципердюк Оксана (Івано-Франківськ) Теонім “Бог” у поетичному мовленні Олександра Олеся: семантико-стилістичний аспект

^ Бияк Наталія (Тернопіль) Функціональне навантаження власних назв історичних осіб у художньому тексті

Вегеш Анастасія (Ужгород) Особливості функціонування літературно-художніх антропонімів у романах Ірен Роздобудько


Повідомлення

Воробей Жанна (Луцьк) Власні імена українців-холмщаків у романі Й. Струцюка “Гучва”

^ Дорогович Наталя (Івано-Франківськ) Експресивне функціонування онімів в українських повстанських піснях

Ріжко Руслана (Івано-Франківськ) Прагматичне навантаження власних назв у поетичному дискурсі кінця XX – початку XXI ст.

^ Кисляк Леся (Івано-Франківськ) Антропоніми говірок Надвірнянщини в художній творчості Марії Дзюби: лексико-словотвірний та стилістичний аспекти

Данилюк Інна (Івано-Франківськ) Власні назви як мовне вираження сміху в сучасній художній прозі

^ Музика Тетяна (Івано-Франківськ) Художні функції антропонімів у прозовій творчості Василя Барки


СЕКЦІЯ 8. ОНІМНА ЛЕКСИКА У ФРАЗЕМІЦІ І ФОЛЬКЛОРІ


Керівники: Людмила Дядечко (Київ)

^ Наталія Колесник (Чернівці)

Секретар: Ірина Джочка (Івано-Франківськ)


Четвер, 26 травня, ауд. 316, гуманітарний корпус

1530 – 1830 год.


ДОПОВІДІ

Дядечко Людмила (Київ) Маскуліноцентризм української фразеології біблійного походження (на матеріалі зворотів з компонентами Адам / Адамів та Єва / Євин)

^ Колесник Наталія (Чернівці) Фольклорна ономастика на зламі тисячоліть

Невідомська Лілія, Редьква Марія (Тернопіль) Пропріальні назви з затемненою семантикою у структурі української народної чарівної казки

^ Венжинович Наталія (Ужгород) Фразеологізми з ономастичним компонентом в українській, російській та англійській мовах

Міджин Роман (Дрогобич) Власні назви як образно-смислові центри українських паремій (на матеріалі збірки “Галицько-руські народні приповідки” Івана Франка)


Повідомлення

Хома Наталя (Тернопіль) Ономастичний простір в українських фразеологізмах (прислів’ях, приказках)

Діц Вікторія (Умань) Ономастикон українських загадок


ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


П’ятниця, 27 травня

Актова зала СОК “Смерічка”, 1200 – 1300


1. Звіти керівників секцій.

2. Прийняття ухвали конференції.

3. Закриття конференції.


Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія України Гуманітарний факультет інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», яка відбудеться...

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconОргкомітет запрошує вас прийняти участь в роботі IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів І студентів вода в харчовій промисловості
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconВсеукраїнської студентської науково-практичної конференції «фінансово-кредтне регулювання економічного зростання»
Київський національний торгівельно-економічний університет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній...

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconЛист запрошення згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 23. 01. 2013 р за №46 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 н р.»
Національний університет водного господарства та природокористування є базовим вищим навчальним закладом, де буде проведено іі-й...

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconПрограма конференції (додається)
Перелік навчальних закладів і інших установ та організацій, які брали участь у конференції

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconШановне студентство! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи»

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconРішення Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми створення електронних засобів промислових автоматизованих систем" 29 листопада 2012р
Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми створення електронних засобів промислових автоматизованих...

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconЗаявка на участь у роботі II всеукраїнської науково-технічної конференції «пасеб-2012»

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconШановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Євроінтеграційні процеси: молодіжна мобільність та міжкультурний діалог»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Євроінтеграційні процеси: молодіжна мобільність...

Програма-запрошення XIV всеукраїнської ономастичної конференції iconІv всеукраїнської науково-практичної конференції
Фундаментальні та прикладні дослідження в географії: досягнення, проблеми, перспективи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи