Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни

Реклама:НазваГалузевий стандарт вищої освіти україни
Сторінка1/3
Дата конвертації12.01.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3
1. /Standart_Last/OKX_2010_last.DOC
2. /Standart_Last/ОПП_2010_last.doc
Галузевий стандарт вищої освіти україни
Галузевий стандарт вищої освіти україни


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИПОГОДЖЕНО

Заступник міністра освіти і науки України


ПОГОДЖЕНО

Заступник міністра праці та

соціальної політики України
«____»____________________2010р.

«____»_________________________2010р.ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


бакалавр


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА
КІБЕРНЕТИКАНАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 040302 ІНФОРМАТИКА


КВАЛІФІКАЦІЯ 3121 Фахівець з інформаційних
технологій.Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ


2010


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


бакалавр


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0403 СИСТЕМНІ НАУКИ ТА
КІБЕРНЕТИКАНАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 040302 ІНФОРМАТИКА


КВАЛІФІКАЦІЯ 3121 Фахівець з інформаційних
технологій.Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ


2010


ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ


освітньо-кваліфікаційної характеристики


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика


Напрям підготовки 040302 інформатика


Кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій.Міністерство освіти і науки України


Міністерство праці
та соціальної політики України


“ПОГОДЖЕНО”

Департамент вищої освіти


________________ ___________

“___”________________ 2010р.


“ПОГОДЖЕНО”

Управління політики зайнятості та трудової міграції


__________________ __________

“____”_____________ 2010р.

Інститут інноваційних технологій і
змісту освіти


______________ ______________

“_____”______________ 2010р.


Відділ професійного розвитку трудового

потенціалу та альтернативної служби управління політики зайнятості та трудової міграції

__________________ __________

“____”_____________ 2010р.

Голова науково-методичної
комісії з прикладної математики Науково-методичної ради


_________________А.В.Анісімов

“______”____________ 2010р.
РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО


Керівник закладу-розробника

Ректор Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

академік НАН України


__________________ Л.В.Губерський

“____”____________ 2010р.

Керівник розробки

д.т.н., професор кафедри
системного аналізу та теорії прийняття
рішень Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

__________________ В.В.Акіменко

“____”____________ 2010р.Передмова


1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України


ВНЕСЕНО

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.


2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міністерства освіти і науки України

від_____________ ____р. №___________

(Дата)

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ


 1. Акіменко Віталій Володимирович – д.т.н., професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (голова робочої групи).

 2. Нікітченко Микола Степанович - д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

 3. Глибовець Микола Миколайович – д.ф.-м.н., професор, декан Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

 4. Жолткевич Григорій Миколайович - д.т.н., професор, декан Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.

 5. Сопронюк Федір Олексійович - д.ф.-м.н., професор, декан Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

 6. Соколов Олександр Юрійович - д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ".

 7. Бублик Володимир Васильович - к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

 8. Гороховський Семен Самуїлович – к.ф.-м.н., доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України.


Зміст


Вступ ……………………………………………………………………………………………….6


1. Галузь використання ......................................................................……….................................7


2. Нормативні посилання ...................................................................………...............................10


3. Визначення ……………......................................................………...........................................11


4. Позначення і скорочення ...........................................................…….......................................14


5. Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних
і загальнонаукових задач, та уміння що забезпечують наявність цих компетенцій .……….14


6. Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції щодо вирішення типових задач професійної діяльності …………….......................................................................................15


7. Попередній освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів ......................................................................................................................15


8. Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах .........16


9. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки ..........................................................16


Додаток А Соціально-особистісні, інструментальні та загальнонаукові компетенції ……...18


Додаток Б Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу ......................................................................22


Додаток В Компетенції випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, яка їх відображає ..….................................................................................................32

Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

Стандарт використовується під час:

 1. визначення цілей освіти та професійної підготовки;

 2. розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);

 3. визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

 4. розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);

 5. визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 6. професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

 7. прогнозування потреби у фахівцях відповідного(ої) напрямку (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

 8. розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Бакалавр

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0403 Системні науки та кібернетика

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 040302 Інформатика

КВАЛІФІКАЦІЯ 3121 Фахівець з інформаційних технологій.
  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconОсобливості формування професійної культури студентів інженерних спеціальностей постановка проблеми
Позитивні зміни на сучасному етапі в системі вищої освіти останніми роками набули стабільного характеру. Нові перспективи розвитку...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconОсобистісний аспект якості вищої освіти постановка проблеми
Болонського процесу, зокрема Комюніке конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти (м. Лондон,...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconВитяг із закону україни «про вищу освіту» Стаття Структура вищої освіти > До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні: 1 освітні рівні
Неповна вища освіта освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20. 10....

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20. 10....

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України (від 23 листопада 2011 р. №1392)
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та інших нормативних актів з питань вищої освіти
Б79 Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconДержавний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconДидактичні засоби творчого навчання студентів технічних дисциплін постановка проблеми
України в міжнародний розподіл праці обумовила необхідність реформування системи вищої освіти держави. Основою реформування стала...

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconВ. О. Сухомлинського факультет психології кафедра дошкільної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма
Цей зв'язок закріплено в Державному стандарті вищої освіти (дсво) у вигляді вимог до змісту, обсягу та рівня вищої освіти певних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи