Основні новації кпк україни icon

Основні новації кпк україни

Реклама:Скачати 89.43 Kb.
НазваОсновні новації кпк україни
Дата конвертації20.04.2013
Розмір89.43 Kb.
ТипДокументи
джерело

Основні новації КПК України


Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України, що відповідав би сучасним демократичним стандартам, є однією із умов членства України в Раді Європи.

13 квітня 2012 року кодекс було прийнято. Ним вводяться ряд нових інститутів, змінюються права суб’єктів кримінального провадження тощо. До основних новацій КПК України можна віднести такі.


Вводяться нові поняття: «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок», який разом із злочином є різновидом кримінальних правопорушень.

Основні особливості  досудового розслідування кримінальних проступків: 1) під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою; 2) для досудового розслідування кримінальних проступків не дозволяється виконувати  негласні слідчі (розшукових) дії; 3) значно меншими є строки розслідування кримінальних проступків ( слідчий зобов’язаний подати на затвердження прокурору один із процесуальних документів  не пізніше двадцяти п’яти днів після повідомлення особі про підозру); 4) можливість  розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні при умові, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду.


Передбачається створення нового органу досудового розслідування - державного бюро розслідувань, а органи прокуратури перестають виконувати слідчі функції.


Досудове розслідування розпочинається уже не з моменту порушення кримінальної справи (така стадія відсутня), а з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


Передбачено введення посади слідчого судді   ( суддя суду першої інстанції) до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні  та визначення запасного судді автоматизованою системою документообігу суду для конкретного судового провадження.  Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду.


Вводиться поняття розумних строків. Такими вважаються строки, які є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Чітко визначено граничні межі розумних строків. 


Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі  трьох професійних суддів.

Вводиться суд присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.


Таким складом суду справа розглядається у тому випадку, якщо має місце кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі і з цього приводу заявлено клопотання обвинуваченим. Суд присяжних розглядатиме справу і в тому випадку, якщо має місце кримінальне провадження в суді першої інстанції стосовно кількох підсудних щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, якщо хоча б один з них заявив клопотання про  розгляд справи судом присяжних.


Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно неповнолітньої особи обвинувального акта, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, їх продовження, зміну чи припинення, а також кримінальне провадження в апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду прийнятих із зазначених питань судових рішень здійснюються суддею, уповноваженим згідно із Законом України "Про судоустрій і статус суддів" на здійснення кримінального провадження стосовно неповнолітніх.


Новими  повноваженнями прокурора стали: повідомляти особі про підозру; доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави; затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, вносити зміни до складеного слідчим обвинувального акта чи зазначених клопотань, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання; звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.


Новими правами підозрюваного стали: право брати участь у проведенні процесуальних дій; під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь.


Новими правами обвинуваченого стали: право брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; право висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження; право ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження.


Терміни «обвинувачений» та «підсудний» більше не розмежовуються.


Потерпілим у кримінальному провадженні може бути  уже не тільки фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.


Розширено права потерпілого. Передбачено вручення йому пам’ятки про його процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення. Права потерпілого вперше  поділені в КПК на три групи: 

  1. права протягом кримінального провадження: право  бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені цим Кодексом; право знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування; право за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки не тільки щодо себе,  а й близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла; право не тільки давати пояснення, показання,  а й  відмовитися їх давати; право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому КПК;  право мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг; право давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження; право застосовувати з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь.

  2. права під час досудового розслідування: право  на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим; право  отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; право брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; право отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування;

  3. під час судового провадження в будь-якій інстанції: право висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; право знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді.Новелою є право потерпілого на всіх стадіях кримінального провадження примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Захисником може бути тільки адвокат. Не може захисником бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.


Обмежується число захисників, які можуть одночасно брати участь у судовому розгляді, - не більше п’яти  в одного обвинуваченого.


Розширено перелік способів виклику осіб до слідчого  прокурора і суду. Повідомлення може надсилатися також електронною поштою чи факсимільним зв'язком.


Запроваджено нові види запобіжних заходів – домашній арешт, особисте зобов’язання, застосування електронних засобів контролю

Тримання під вартою визначено як винятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам передбаченим  ст. 177 КПК.

Максимальний сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування зменшується від 18 до 12 місяців.

Встановлюються граничні строки досудового розслідування: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений.


Вводяться часові обмеження тривалості допиту. Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години на день.

Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться виключно у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря.

Передбачається можливість проведення виїзного судового засідання для допиту тяжко хворого свідка чи потерпілого.

Вводиться інститут повідомлення про підозру у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Повідомлення про підозру може існувати виключно у письмовій формі. Воно вручається особі в день його складення слідчим або прокурором.


Допускається проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження у разі: 1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності судового провадження; 5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми.


Апеляційна скарга може бути подана на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру протягом тридцяти днів з дня їх проголошення. Разом з тим  на інші ухвали суду першої інстанції - протягом семи днів з дня її оголошення.


У касаційному порядку уже не можуть бути оскаржені вироки місцевих судів, якщо до цього вони не переглядалися в апеляційному порядку.

Передбачена можливість укладення наступних видів угод кримінальному провадженні:1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Врегульовано провадження щодо окремої категорії осіб. Особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно:1) народного депутата України; 2) судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати; 6) депутата місцевої ради; 7) адвоката; 8) Генерального прокурора України, його заступника.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Основні новації кпк україни iconН. А. Сторчак Основні новації Закон
Повернуто змішану (пропорційно-мажоритарну) систему виборів, тобто 225 депутатів обиратимуть під час голосування за партії, 225 —...

Основні новації кпк україни iconНові правила податкової «гри» для платників податку на прибуток підприємств
Податкового кодексу суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями та громадськими організаціями. Вашій увазі пропонуємо основні зміни...

Основні новації кпк україни iconПлан роботи Громадської ради при Івано-Франківській митниці на 2012 рік
Організувати семінар для декларантів та митних брокерів на тему: “Новації митного І податкового законодавства України” (спільно із...

Основні новації кпк україни iconШановні платники податків!
Дпі повідомляє про те, що 1-2 листопада 2012 року в рамках співпраці Державної податкової служби України та Асоціації платників податків...

Основні новації кпк україни iconСтудентські освітні новації у новій редакції Закону України “Про вищу освіту”
Особам, які пройшли державну атестацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, присвоюються...

Основні новації кпк україни iconМіжнародна науково-практична конференція бібліотек внз III-IV рівнів акредитації
України Науково-методичною бібліотечною комісією монмолодьспорту на базі Таврійського національного університету ім. В. Вернадського...

Основні новації кпк україни iconРішення сесії міської ради № від Основні напрями бюджетної політики Івано-Франківської міської ради на 2013 рік
Франківська на 2013 рік сформовані відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного...

Основні новації кпк україни iconЗ а к о н у к р а ї н и про землеустрій ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2003, n 36, ст. 282 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні: види робіт із землеустрою...

Основні новації кпк україни iconВивчення та правильне застосування податкового законодавства сприяє своєчасній сплаті податків
З 1 січня 2012 року змінюються правила оподаткування суб'єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування. В зв’язку з цим...

Основні новації кпк україни iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі „Українське народне декоративно-прикладне мистецтво: традиції та новації”
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи